Ահա թե ինքան պետք է լինի մարդու ճն շումը՝ կախված տարիքից. Հետևեք Ձեր և Ձեր հարզատների առողջությանը

Հետաքրքիր

Ցա վոք սր տի, ամենատարածված առողջական խնդիրները մեկը բարձր կամ ցածր ճն շումն է։ Այդպիսի խնդիրը մեծ ազդեցություն է ունենում մարդու ինքնազգացողության և տրամադրության վրա, իսկ որոշ դեպքերում էլ կարողանում է ազդել նաև կենսակերպի վրա։ Շատ մարդիկ կարծում են, որ մարդու համար նորմալ ճն շումը 120/80 –նն է, սակայն դա այդքան էլ միանշանակ չէ։ Իրականում, ար յան ճն շումը փոփոխվում է տարիքի հետ և չի կարելի այս ցուցանիշով առաջնորդվել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս ցուցակում արտացոլված է թե ինչքան պետք է լինի մարդու ար յան ճն շումը՝ կախված տարիքից։

Ց ա վո ք սր տի, ամենատա րածված առողջական խնդիրները մեկը բարձր կամ ցածր ճն շումն է։ Այդպիսի խնդիրը մեծ ազդեցություն է ունենում մարդու ինքնազգացողության և տրամադրության վրա, իսկ որոշ դեպքերում էլ կարողանում է ազդել նաև կենսակերպի վրա։ Շատ մարդիկ կարծո  ւմ են, որ մարդու համար  նորմալ ճն շումը 120/80 –նն է, սակայն դա այդքան էլ միանշանակ չէ։

Իրականում, ար յան ճն շումը փոփոխվում է տարիքի հետ և չի կ արելի այս ցուցանիշով առաջնորդվել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս ցուցակում արտացոլված է թե ինչքան պետք է լինի մարդու ար յան ճն շումը՝  կախված տարիքից։