Աշխարհում չկա ավելի կատարյալ բան, քան տատիկի սերը իր առաջին թոռնիկի նկատմամբ

Հետաքրքիր

Տատն իր թոռնիկին սիրում է խորը, քնքուշ, անկե ղծ և կա տարյալ սիրով: Այս սերը երբեք չի մա րում: Չինացիներն այդպիսի սերը համարում են առավել կա տարյալ, որին ընդ ունակ է միայն կինը։ Եթե հիշում եք նրա հետ անցկացրած ձեր պահերը, կհասկանաք, որ դա ճիշտ է: Ոչ ոք չի կարող մոռանալ այդպիսի սերը: Այժմ տատն ու պապն այլ ձևա չափով են, բայց նրանք պաշ տում են թոռնիկներին:

Երբ կինը առաջին անգամ դառնում է տատիկ, փոխվում են նրա կյանքի առաջնահեր թությունները և ներքին աշխարհը: Նրա կյանքում տեղի է ունենում շրջադարձային պահ, որն օգնում է նրան գի տակցել, որ նա վերած նվել է իր թոռնիկների հետ:

Տատիկը մեծ փորձ ունի, ուստի նա չի կատարում իր ծնողների սխա լները: Նա փորձում է իր ամբողջ սերը նվիրել երեխային:Ժամանակակից տատիկները տանը չեն նստում, վարում են ակ տիվ և հա գեցած կյանք: Նրանք նման չեն ծեր կանանց և շփվում են իրենց երեխաների հետ, ինչպես հասակակիցների հետ, առանց որևէ ճն շում գործադրելու:

Տատիկը երեխայի կյանքում հատուկ անձնավորություն է, նա կարող է ավելի լավ հասկանալ նրան, քան ծնողները, ունի շատ գաղ տնիքները, որոնց մասին երեխայի մայրիկը և հայրիկը դեռ չգիտեն: Տատը աջակցում է, նա անսահման սիրով սիրում է իր թոռանը:

Տատիկը շատ կապված է իր առաջին թոռնիկի հետ, նա ցանկանում է նրան տալ շատ քնքշություն, խնամք, փոխանցել այն ողջ գիտելիքներն ու իմաս տությունը, որոնք կուտակել է իր կյանքի ընթացքում:Եվ ծնողները պետք է եր ախ տապարտ լինեն տատիկին`երեխային մեծացնելու գործում ցուցաբերած օգնության, սիրո և ներդրման համար:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *