Առողջապահության նախարարությունը շտապ հաղորդագրություն է տարածել

Նորություններ

Համացանցում հայտնված տեղեկատվության վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հայտնում է. Աբովյանի «Դա տաբժ շկական գի տագոր ծնական կենտրոնի» մասնաճյուղում փոր ձաքննված և նույնականացված մի քանի մա սուն քներ ու դ իա կներ, որոնք ժամանակավորապես պահվել են կենտրոնի ջերմամեկուսիչ պատերով նկուղային հարկում, հարազատները այլ վայր տեղափոխելու ցանկություն են հայտնել:

Չնայած այն հանգամանքին, որ մա սունքների տեղաշարժը նպատակահարմար չէ և դրանց պահման ներկա պայմանները համապատասխանում են մասնագիտական պահանջներին, այնուամենայնիվ, որոշել ենք ընդառաջել ծնողների ցանկությանն ու տեղափոխել այլ դա տաբժ շկական կենտրոնի սա ռնարանային հատված` զերծ պահելով հարազատներին լրացուցիչ ցն ցումներից:

Եվս մեկ անգամ նշում ենք, որ մա սունքներն անցել են համապատասխան նույնականացում և սպասում են, որ հարազատները վերցնեն` հո ւղա րկա վորելու համար:

Առողջապահության նախարարության կողմից կկազմվի աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի Աբովյանի «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի» աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված հարցերը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *