Զգուշացեք բոտ ուլիզմից․ առո ղջապահության նախարարությունը հորդորում է

Հետաքրքիր

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը, որպես բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտ անգության ապահովման բնագավառում վերահսկողության պատասխանատու, հորդորում է` Խուսափել տնային պայմաններում պահածոյի պատրաստումից և այդ եղանակով պատրաստված պահածոների օգտագործումից՝ առանց դրանք ջերմային մշակման ենթարկելու, Տնային պայմաններում պատրաստված պահածոներն օգտագործելուց առաջ ենթարկել ջերմային մշակման` պահածոյի պարունակությունը եռացնելով 20-25 րոպե, Սննդամթերքը պահածոյացնել սառեցման, չորացման կամ աղադրման եղանակով,

Չգնել տնային պայմաններում պատրաստված պահածոներ շուկայից կամ պատահական անհատներից, Թու նավորմանը բնորոշ առաջին իսկ ախտանիշներն ի հայտ գալուն պես անմիջապես դիմել բժշ կի: Բոտո ւլիզմը սննդային ծանր թո ւնավորում է, որն արտահայտվում է կենտրոնական և վեգետատիվ նյարդային համակարգի ախտահարումով: Բոտո ւլոթույնով ախ տահարված սննդամթերքը չի փոխում իր համը, հոտը, գույնը և տեսքը: Հիվա նդության ախտանիշերն ի հայտ են գալիս 2-3 ժամից մինչև 10 օրվա ընթացքում:

Հիվա նդության գաղտնի շրջանը 2 ժամից մինչև 12 օր է: Կլինիկական հիմնական ախտանիշերն են սր տխառնոցը, փսխումը, փորլու ծությունը և փո րկապությունը, գլ խապտույտը, տեսողության խանգարումը, երկտեսությունը, կո պի իջեցումը, բբ երի լայնացումը, կլման ակտի խանգա րումը, ռնգախոսությունը, խոսքի խան գարումը, բե րանի չորությունը, սր տի աշխատանքի դանդաղումը, շնչա ռության խան գարումը, անգամ հավասարակողմ կաթ վածը: