Քիչ էր մնում կոր ցնեի կնոջս, ու գիտե՞ք ինչ եղավ հետս, ես խելքս գլուխս հավաքեցի ու որոշեցի էլ չնե ղացնել նրան, սա պիտի կարդան բոլոր տղամարդիկ

Հետաքրքիր

Քիչ էր մնում կորցնեի կնոջս, գնահատեք ձեր սիրելիներին.. Մի օր կնոջս ինք նազգացողությունը կտրուկ վա տացավ։ Նա գանգատվում էր որո վայնի շրջանում սո ւր ցա վից։ Ես անմիջապես շտապ օգ նություն կանչեցի, որն անմիջապես նրան տեղափոխեց հի վանդանոց: Հի վանդանոցում նրան հե տազոտելուց հետո, ինձ ասացին, որ կնոջս պետք է վի րահատեն, նրանք ինձ խորհուրդ տվեցին տուն գնալ, խոստացան զանգահարել …

Տուն վերադառնալիս ինձ անհա նգիստ էի զգում: Հիշեցի, որ վերջերս կինս և ես շատ հաճախ էինք վիճում: Մենք ֆինանսական խն դիրներ ունեինք, բայց նա թքած ուներ. Նա գնում էր իր ուզածը: Օրինակ, մի քանի օր առաջ նա գնեց ելակ, որոնք այս շրջանում շատ թա նկ են: Եվ սա առաջին անգամը չէ, որ նա իրեն թույլ էր տալիս թան կարժեք հատապտուղներ գնել: Նա նաև թան կարժեք կոս մետիկա էր գնում։ Սիրում էր թան կարժեք օծանելիքներ գնել։

Այժմ ես մենակ նստել էի ու չորս բոլորն էի նայում։ Ամեն ինչ նրան էր հիշեցնում։ Ես կարոտեցի նրան։ Ծալեցի նրա ճմր թված խալաթը ու ակամայից այն մոտեցրի շրթունքներիս, ուզում էի զգալ նրա մարմնի բույրը։ Ես կարոտեցի նրան։ Զանգահարեցի հի վանդանոց և ինձ ասացին, որ ամեն ինչ բարեհա ջող է անցել։ Ես արագ դուրս եկա տանից, մոտակա խանութից շատ ելակ ու այլ հատապտուղներ գնեցի ու գնացի հիվանդանոց։ Ես երջանիկ էի։ Այն միտքը, որ ես կարող էի կորցնել նրան, ինձ ստիպեց այլ աչքերով նայել կյանքին։ Գնա հատեք ձեր սիրելիներին։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *